Często czujesz, że stres związany z pojawiającymi się problemami Cię przytłacza? Proces zaakceptowania pojawiających się trudności oraz nauczenie się jak sobie z nimi radzić nie jest łatwy. Warto jednak pamiętać, że możesz korzystać ze swoich zasobów wewnętrznych, których wypracowanie i kształtowanie jest możliwe i zależy tylko od Ciebie!
Umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami i stawiania czoła wyzwaniom na drodze do wykorzystania pojawiających się możliwości to REZYLIENCJA – nazywana również odpornością psychiczną. Jest to zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności losu, skutecznego radzenia sobie ze stresem o dużym nasileniu.
Główną rolę odgrywa tu zdolność do oderwania się od negatywnych doświadczeń i zdolność do wzbudzania pozytywnych emocji. Jest to także umiejętność tworzenia i utrzymywania satysfakcjonujących więzi społecznych.

Każdy jest zdolny do rozwijania rezyliencji. Pierwszym krokiem powinno być poznanie własnych zasobów. Dzięki temu będziesz w stanie sięgać po nie świadomie. Może odkryjesz zdolności i narzędzia, z których nie zdajesz sobie sprawy i z nich nie korzystasz. Dowiesz się, także czego Ci brakuje oraz co potrzebujesz wzmocnić lub uzupełnić.

Warto zadbać o prawidłowe funkcjonowanie mózgu, który ma duże znaczenie dla rozwoju rezyliencji. Pamiętaj więc o regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diecie, odpowiedniej ilości snu.

Ważne jest, aby rozwijać umiejętności, które pomagają stawiać czoła przeciwnościom losu i adaptować się do zmieniających się okoliczności:

Wszystkie czynniki składające się na rezyliencję, dają możliwość przyjmowania życia takim, jakim jest. Dzięki wysokiej odporności psychicznej nie będziesz wypierać złych emocji. Zamiast tego będziesz umiał sobie z nimi poradzić. Z jej wysokim poziomem wiąże się również łatwiejsze zachowanie spokoju, optymizm, produktywniejsza praca oraz zwiększenie poczucia szczęścia i własnej wartości. Zarówno w odkrywaniu własnych zasobów, jak i w rozwijaniu umiejętności przydatnych w radzeniu sobie z trudnościami możesz liczyć na pomoc specjalistów.

Zobacz