POZNAJ NASZYCH ​

SPECJALISTÓW​

mgr Anna Knapek

Psycholog - absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Małopolskim Ośrodku Fundacji Praesterno. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w różnych kursach m.in. Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), Studium pracy z nastolatkiem, Interwencji kryzysowej w nurcie ACT oraz Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie jest w trakcie przygotowania pedagogicznego. W swojej pracy czerpie zarówno z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, jak i terapii poznawczo-behawioralnej.

mgr Karolina Hersztowska

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz socjologii w Wyższej Szkole Europejskiej. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest terapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia terapeutycznego (CBT). Posiada certyfikat terapeuty bezsenności CBTI (metoda rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem), szkolenie odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła szkolenie podyplomowe Psychoterapia Praktyczna w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała: w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Pro Vita oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Odbyła liczne szkolenia, między innymi w zakresie: traum, interwencji kryzysowej, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, psychodietetyki oraz wsparcia psychologicznego.

mgr Katarzyna Jopa

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w podejściu systemowym. Absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Praktyk metody Kids’ Skills. Doświadczenie zdobywała w trakcie indywidualnej praktyki w gabinetach psychoterapii, poradni zdrowia psychicznego, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, pracy w przedszkolach oraz centrach aktywności środowiskowej. W swojej pracy łączy podejście systemowe, którego rozumienie szczególnie opiera się na poszukiwaniu trudności w kontekście relacji oraz historii rodziny, z innymi podejściami psychoterapeutycznymi. Pracuje z parami/ małżeństwami, młodymi dorosłymi a także dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą. Prowadzi również terapię rodzinną. Udziela wsparcia osobom z trudnościami w relacjach, problemami adaptacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi, m.in. smutkiem, lękiem, złością czy poczuciem braku sensu, z zaburzeniami lękowymi, problemami psychicznymi w przebiegu ciąży i połogu, a także osobom chcącym rozwijać umiejętność rozumienia siebie i swoich potrzeb i poszukującym dla siebie najlepszej ścieżki rozwoju. Parom, małżeństwom i rodzinom pomaga w sytuacji kryzysu, ustalaniu granic, a przede wszystkim w poprawie relacji i komunikacji. Zajmuje się także parami w procesie leczenia bezdzietności.

mgr Maciej Morawiec

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Absolwent studiów magisterskich na kierunku Neuropsychologia i Neurokognitywistyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Psychoonkolog - ukończył studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Doświadczenie zdobywał w placówkach oświatowych oraz na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Aktualnie pracuje na Oddziale Psychiatrycznym – Małopolska Południe Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie zajmuje się m.in. wsparciem psychologicznym, diagnostyką inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób zmagających się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, a także z osobami znajdującymi się w kryzysie oraz przeżywającymi trudności w relacjach. Interesuje się nurtami trzeciej fali: terapią schematu oraz DBT. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach.

mgr Natalia Rębisz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Poznawczo Behawioralnego. Swoje doświadczenie zdobywała na Oddziale Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego oraz na Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi jak też z trudnościami w relacjach. W pracy z klientem dba o poczucie zaufania, zrozumienia i akceptacji. Stale podnosi swoje kompetencje przez udział w szkoleniach. Interesuje się nurtami trzeciej fali takimi jak terapia schematu i ACT.

mgr Sylwia Wrażeń

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Podczas studiów zdobywała doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoje doświadczenie poszerzała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w pracy z dziećmi m.in. ze spektrum autyzmu, ADHD, afazją. Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także z osobami znajdującymi się w kryzysie, mającymi trudności z komunikacją lub w relacjach. W Instytucie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi także w języku angielskim i online. ENGLISH-SPEAKING THERAPIST for you! Online therapy available.

mgr Irmina Ziółkowska

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei oraz w Stowarzyszeniu w Dobrą Stronę. W Instytucie pracuje indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości, a także z osobami znajdującymi się w kryzysie, mającymi trudności z komunikacją w relacjach.

mgr Marta Zaporowska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w trakcie rocznego szkolenia z Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. W Instytucie udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Podczas studiów zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz Fundacji Sustinae. Z osobami dorosłymi pracowała na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Obecnie pracuje również jako psycholog w szkole podstawowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Karolina Prusak-Łochowska

Psycholog - absolwentka psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością kliniczną, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego, a także na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym oraz Oddziale Neurorehabilitacji. Pracowała również z pacjentami po udarach i z chorobami otępiennymi. Aktualnie udziela porad psychologicznych osobom dorosłym. Szczególnie interesuje się tematyką zaburzeń nastroju, odżywiania oraz technikami uważności. W tych oraz innych obszarach chętnie poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Monika Ziemba

Psycholog, coach, psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i ich rodzinami w krakowskich poradniach oraz odbywając staż na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Maria Zielonka

Jestem magistrem psychologii ze specjalnością psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów doświadczenie zdobywałam m.in poprzez staż na oddziale ogólnym, oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień oraz dziennym oddziale leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Jestem również psychoterapeutką uzależnień w procesie certyfikacji akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracuję w nurcie zintegrowanym. Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, osobami współuzależnionymi, a także wywodzącymi się z rodzin, w których występował problem uzależnienia (DDA). Podejmuję również współpracę z osobami uzależnionymi behawioralnie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

mgr Dominika Hajder

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała w pracy z pacjentami zamkniętego oddziału psychiatrycznego, gdzie zajmowała się m.in. diagnostyką inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości. Obecnie pracuje psychoterapeutyczne w nurcie CBT oraz udziela poradnictwa psychologicznego rodzinom objętym wsparciem MOPS oraz osobom dorosłym. Zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także certyfikowanym hipoterapeutą i ma doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Instytucie przyjmuje na indywidualne sesje osoby dorosłe.

mgr Natalia Kuc

Psycholog, psycholog diagnosta. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyła również studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej na SWPS we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobywała na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, w Centrum Medycznym w Piekarach Śląskich, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Hamlet” w Krakowie. Pracowała również jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzozowie. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości zaburzeniami odżywiania, a także znajdującymi się w kryzysie. Prowadzi wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się również diagnozą inteligencji oraz osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Aleksandra Kania

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ścieżka specjalizacyjna - psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Obecnie uczestniczy w 4 - letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo - behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobywała w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, a także na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie udziela konsultacji psychologicznych młodzieży oraz osobom dorosłym. Interesuje się specyfiką pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami osobowości oraz problemami w relacjach, a także tematyką wysokiej wrażliwości (WWO) i klinicznego perfekcjonizmu.

mgr Patrycja Maj​

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Krakowie. Obecnie zajmuje się również prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i rodziców. Współpracuje także z Centrum Medycznym Vadimed, gdzie zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.  Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także z osobami znajdującymi się w kryzysie, mającymi trudności z komunikacją lub w relacjach. W instytucie pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami.

mgr Anna Pękacz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie czteroletniego szkolenia (IV rok) akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, uprawniajacego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadzi psychoterapię, wsparcie psychologiczne i diagnostykę psychologiczną. Pracuje głównie z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Jej zainteresowania obejmują również pracę z ADHD. W swojej pracy korzysta z Terapii Schematów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje oraz sesje zarówno stacjonarnie jak i online.

mgr Olga Tarnawczyk

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży i praktyk, a także w trakcie pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Stale pogłębia swoją wiedzę współpracując z Zespołem Szkół w Niepołomicach, gdzie prowadzi psychoterapię młodzieży. Współpracuje także z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, gdzie zajmuje się diagnozą, psychoterapią oraz terapią neuropsychologiczną dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Weronika Gębka

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Zajmuje się diagnozą zaburzeń osób dorosłych (m.in. diagnoza osobowości oraz funkcji poznawczych) oraz pomocą psychologiczną z elementami terapii dla osób w kryzysach emocjonalnych. Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także znajdującymi się w kryzysie. Interesuje się także zagadnieniami z zakresu psychosomatyki oraz neuropsychologii. /BRAK WOLNYCH TERMINÓW.

mgr Aneta Sporek

Psycholog (uzyskała dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ścieżka specjalizacyjna kliniczna i sądowa). Certyfikowana psychoterapeutka CBT (terapii poznawczo-behawioralnej) z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatem Oxford Cognitive Therapy Centre. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje, diagnostykę osobowości, funkcji poznawczych i inteligencji a także badania. Założycielka Instytutu Psychoterapii w Krakowie i Katowicach. /BRAK WOLNYCH TERMINÓW.

mgr Martyna Rzeźniczak

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (CBT) w trakcie szkolenia do certyfikatu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje i diagnostykę. /BRAK WOLNYCH TERMINÓW.

mgr Paulina Mendakiewicz

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna, a także certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod regularną superwizją a także stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc
w konferencjach naukowych
oraz szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. /BRAK WOLNYCH TERMINÓW.

Współpraca

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Pracować z ludźmi w rozwijającym i przyjaznym środowisku, służącym wsparciem i dającym nowe możliwości? Dołącz do nas, napisz maila na adres: kontakt.terapiakatowice@gmail.com. Czekamy na Ciebie.

Kontakt

Jeśli nie wiesz, jakiego wybrać terapeutę, masz wątpliwości organizacyjne, chcesz o coś dopytać albo zasięgnąć porady - nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji. Wystarczy telefon pod numer 519-651-601.