POZNAJ NASZYCH ​

SPECJALISTÓW​

mgr Marta Biernacka

Psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rowiązaniach (TSR). Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła kurs TSR I stopnia i roczny kurs interwencji kryzysowej. W swojej pracy łączy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach z nurtem poznawczo-behawioralnym. W Instytucie udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz Fundacji Sustinae. Z osobami dorosłymi pracowała na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Obecnie pracuje również jako psycholog w szkole podstawowej oraz przedszkolu, prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Kamila Gucwa-Potoczek

Jestem psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT EDU w Krakowie. Posiadam kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, a także ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). W swojej pracy staram się dbać o relację terapeutyczną kierując się przede wszystkim postawą zaciekawienia, otwartości, autentyczności i akceptacji. Ważne jest dla mnie ciągłe podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie wiedzy, co realizuję poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Moja ścieżka zawodowa związana jest z pracą m.in w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz w placówkach oświatowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. W swojej pracy wykorzystuję głównie narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

 

mgr Maria Zielonka

Jestem psycholożką, absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykształcenie psychologiczne zdobywałam także w Hiszpanii w Universidad de Malaga, a także w Irlandii w University of Limerick. Jestem również certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nr SP/2247/N/2023). W trakcie studiów odbyłam staże m.in. na oddziale ogólnym, oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień oraz dziennym oddziale leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również podczas stażu na Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego. Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne. Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności związanych z uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także uzależnieniami behawioralnymi (hazard, gry komputerowe, media społecznościowe, pornografia itd.). Do kontaktu zapraszam również osoby, których bliscy zmagają się z uzależnieniem, a także pochodzące z rodzin, w których występował problem uzależnienia. Od 2023 roku uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, a wiedzę stale poszerzam biorąc udział w różnych szkoleniach krótkoterminowych.

mgr Karolina Hersztowska

Psycholożka i psychoterapeutka w trakcie specjalizacji. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi, należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest certyfikowanym terapeutą leczenia bezsenności CBTI. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, osobowości, fobiami oraz różnego typu trudnościami w życiu codziennym i relacjach. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując oraz odbywając staże w: Szpitalu Babińskiego (Odział Ogólnopsychiatryczny), Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum UJ (Odział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych), Szpitalu Uniwersyteckim (Odział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju), Centrum Zdrowia Psychicznego Pro Vita oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej w Żorach. Jest absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, socjologii w Wyższej Szkole Europejskiej, obecnie szkoli się w Centrum CBT Edu w Warszawie.

mgr Katarzyna Jędrasiak-Rogóż

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po ukończonym czteroletnim szkoleniu, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, uprawniającym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Pracuje terapeutycznie i seksuologicznie z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych i po doświadczeniach traumatycznych.

Pracuje również z neuroróżnorodnością.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Paulina Mendakiewicz

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna, a także certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod regularną superwizją a także stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc
w konferencjach naukowych
oraz szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. /DOSTĘPNE TERMINY OD LUTEGO - KRAKÓW.

mgr Katarzyna Jopa

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w podejściu systemowym. Absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Praktyk metody Kids’ Skills. Doświadczenie zdobywała w trakcie indywidualnej praktyki w gabinetach psychoterapii, poradni zdrowia psychicznego, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, pracy w przedszkolach oraz centrach aktywności środowiskowej. W swojej pracy łączy podejście systemowe, którego rozumienie szczególnie opiera się na poszukiwaniu trudności w kontekście relacji oraz historii rodziny, z innymi podejściami psychoterapeutycznymi. Pracuje z parami/ małżeństwami, młodymi dorosłymi a także dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą. Prowadzi również terapię rodzinną. Udziela wsparcia osobom z trudnościami w relacjach, problemami adaptacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi, m.in. smutkiem, lękiem, złością czy poczuciem braku sensu, z zaburzeniami lękowymi, problemami psychicznymi w przebiegu ciąży i połogu, a także osobom chcącym rozwijać umiejętność rozumienia siebie i swoich potrzeb i poszukującym dla siebie najlepszej ścieżki rozwoju. Parom, małżeństwom i rodzinom pomaga w sytuacji kryzysu, ustalaniu granic, a przede wszystkim w poprawie relacji i komunikacji. Zajmuje się także parami w procesie leczenia bezdzietności.

mgr Monika Ziemba

Psycholog, coach, psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i ich rodzinami w krakowskich poradniach oraz odbywając staż na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Anna Knapek

Psycholog - absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Małopolskim Ośrodku Fundacji Praesterno. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w różnych kursach m.in. Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), Studium pracy z nastolatkiem, Interwencji kryzysowej w nurcie ACT oraz Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Aktualnie jest w trakcie przygotowania pedagogicznego. W swojej pracy czerpie zarówno z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, jak i terapii poznawczo-behawioralnej.

mgr Sylwia Wrażeń

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Podczas studiów zdobywała doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoje doświadczenie poszerzała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w pracy z dziećmi m.in. ze spektrum autyzmu, ADHD, afazją. Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także z osobami znajdującymi się w kryzysie, mającymi trudności z komunikacją lub w relacjach. W Instytucie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi także w języku angielskim i online. ENGLISH-SPEAKING THERAPIST for you! Online therapy available.

mgr Aleksandra Zembala

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczka czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. W codziennej pracy inspiruje się także nurtami trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, w szczególności terapią schematów oraz terapią dialektyczno-behawioralną. Stale poszerza swoją wiedzę i rozwija umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach.
Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, borykającymi się z zaniżoną samooceną, będącymi w kryzysie życiowym, nadmiernym stresie, przeżywającymi niepowikłaną żałobę, a także cierpiącymi na zaburzenia psychiczne; pomaga również w procesie adaptacji do życia z chorobą somatyczną.
Wspiera osoby od szesnastego roku życia.
Sojuszniczka społeczności LGBT+.
Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w licznych organizacjach pozarządowych, m.in w Fundacji Nagle Sami, czy Fundacji Sustinae. Obecnie pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II, gdzie wspiera pacjentów cierpiących na choroby płuc oraz w okresie przed i po transplantacji płuc.
Prywatnie feministka, zwolenniczka równości

mgr Natalia Rębisz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Poznawczo Behawioralnego. Swoje doświadczenie zdobywała na Oddziale Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego oraz na Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi jak też z trudnościami w relacjach. W pracy z klientem dba o poczucie zaufania, zrozumienia i akceptacji. Stale podnosi swoje kompetencje przez udział w szkoleniach. Interesuje się nurtami trzeciej fali takimi jak terapia schematu i ACT.

mgr Dominika Hajder

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała w pracy z pacjentami zamkniętego oddziału psychiatrycznego, gdzie zajmowała się m.in. diagnostyką inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości. Obecnie pracuje psychoterapeutyczne w nurcie CBT oraz udziela poradnictwa psychologicznego rodzinom objętym wsparciem MOPS oraz osobom dorosłym. Zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także certyfikowanym hipoterapeutą i ma doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Instytucie przyjmuje na indywidualne sesje osoby dorosłe.

mgr Karolina Prusak-Łochowska

Psycholog - absolwentka psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością kliniczną, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego, a także na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym oraz Oddziale Neurorehabilitacji. Pracowała również z pacjentami po udarach i z chorobami otępiennymi. Aktualnie udziela porad psychologicznych osobom dorosłym. Szczególnie interesuje się tematyką zaburzeń nastroju, odżywiania oraz technikami uważności. W tych oraz innych obszarach chętnie poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Bernadetta Wilk

Psycholog, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym TERCOGNITIVA. Doświadczenie zdobywała jako stażystka w Interwencyjnym Ośrodku Opiekuńczo-wychowawczym w Krakowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Stowarzyszeniu Siemacha. Ukończyła Studium Pedagogiczne, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. W pracy w szkole, jako psycholog udziela konsultacji i porad indywidualnych oraz rodzinnych, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami. Pomaga dorosłym oraz młodzieży od 14-stego roku życia, z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami jedzenia, zmagającymi się z lękami, niską samooceną, stresem, problemami w życiu osobistym

i społecznym a także w sytuacji kryzysów życiowych jak rozwód i rozstanie. Uczestniczy w wielu szkoleniach poszerzając swoje kompetencje z zakresu zdrowia psychicznego, jest trenerem TUS, ukończyła również kurs z "Racjonalnej Terapii Zachowań", szkolenie z dialogu motywującego, artterapii. W swojej pracy stara się holistycznie patrzeć na człowieka, który jest najwyższą wartością. Ważne jest dla niej zrozumienie pacjenta i jego perspektywy oraz nawiązanie relacji terapeutycznej. 

mgr Aleksandra Kania

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ścieżka specjalizacyjna - psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Obecnie uczestniczy w 4 - letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo - behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobywała w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, a także na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie udziela konsultacji psychologicznych młodzieży oraz osobom dorosłym. Interesuje się specyfiką pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami osobowości oraz problemami w relacjach, a także tematyką wysokiej wrażliwości (WWO) i klinicznego perfekcjonizmu.

mgr Natalia Kuc

Psycholog, psycholog diagnosta. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyła również studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej na SWPS we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobywała na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, w Centrum Medycznym w Piekarach Śląskich, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Hamlet” w Krakowie. Pracowała również jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzozowie. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości zaburzeniami odżywiania, a także znajdującymi się w kryzysie. Prowadzi wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się również diagnozą inteligencji oraz osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Maciej Morawiec

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Absolwent studiów magisterskich na kierunku Neuropsychologia i Neurokognitywistyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Psychoonkolog - ukończył studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Doświadczenie zdobywał w placówkach oświatowych oraz na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Aktualnie pracuje na Oddziale Psychiatrycznym – Małopolska Południe Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, gdzie zajmuje się m.in. wsparciem psychologicznym, diagnostyką inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób zmagających się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, a także z osobami znajdującymi się w kryzysie oraz przeżywającymi trudności w relacjach. Interesuje się nurtami trzeciej fali: terapią schematu oraz DBT. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach.

mgr Olga Tarnawczyk

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży i praktyk, a także w trakcie pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Stale pogłębia swoją wiedzę współpracując

z Zespołem Szkół w Niepołomicach, gdzie prowadzi psychoterapię młodzieży. Współpracuje także z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, gdzie zajmuje się diagnozą, psychoterapią oraz terapią neuropsychologiczną dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Martyna Rzeźniczak

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (CBT) w trakcie szkolenia do certyfikatu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje i diagnostykę. /BRAK WOLNYCH TERMINÓW.

mgr Patrycja Maj​

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Krakowie. Obecnie zajmuje się również prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i rodziców. Współpracuje także z Centrum Medycznym Vadimed, gdzie zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.  Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także z osobami znajdującymi się w kryzysie, mającymi trudności z komunikacją lub w relacjach. W instytucie pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami.

mgr Anna Pękacz

Psycholog oraz psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie czteroletniego szkolenia (IV rok) akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej
i Behawioralnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej
i Behawioralnej. Pracuje indywidualnie
z osobami dorosłymi, prowadzi psychoterapię, wsparcie psychologiczne
i diagnostykę psychologiczną.
Pracuje głównie z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, nastroju oraz obsesyjno-kompulsyjnych. W swojej pracy korzysta z Terapii Schematów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog 
w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorujących na zaburzenia psychiczne, odbyła staż na Oddziale Psychiatrycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym
w Krakowie, jak również na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu oraz Oddziale Ogólnopsychiatrycznymw Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie.  Współpraca

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Pracować z ludźmi w rozwijającym i przyjaznym środowisku, służącym wsparciem i dającym nowe możliwości? Dołącz do nas, napisz maila na adres: kontakt.terapiakatowice@gmail.com. Czekamy na Ciebie.

Kontakt

Jeśli nie wiesz, jakiego wybrać terapeutę, masz wątpliwości organizacyjne, chcesz
o coś dopytać albo zasięgnąć porady - nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji. Wystarczy telefon pod numer 519-651-601