POZNAJ NASZYCH ​

SPECJALISTÓW​

mgr Natalia Rębisz

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Poznawczo Behawioralnego. Swoje doświadczenie zdobywała na Oddziale Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego oraz na Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi jak też z trudnościami w relacjach. W pracy z klientem dba o poczucie zaufania, zrozumienia i akceptacji. Stale podnosi swoje kompetencje przez udział w szkoleniach. Interesuje się nurtami trzeciej fali takimi jak terapia schematu i ACT.

mgr Maciej Morawiec

Psycholog, absolwent studiów magisterskich na kierunku Neuropsychologia i Neurokognitywistyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), a także w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Doświadczenie zdobywał w placówkach oświatowych oraz na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Aktualnie pracuje na Oddziale Psychiatrycznym – Małopolska Południe Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

mgr Karolina Gucwa

Psycholożka, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, wolontariuszka Krakowskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego "Otwórzcie Drzwi"; świadczy poradnictwo psychologiczne w krakowskich ośrodkach pomocy psychicznej; prowadzi szkolenia: „Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii", „Podstaw Asertywności", "Psychologicznych aspektów pierwszej pomocy", „Psychologii w fotografii”; ukończyła szkolenia: "Psychoterapia praktyczna", "Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych", "Arteterapia w edukacji", „Radzenie sobie z gniewem”, "Autoprezentacja i wystąpienia publiczne". Pracuje m.in. z tematyką zaburzeń lękowych.

mgr Marta Zaporowska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w trakcie rocznego szkolenia z Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. W Instytucie udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Podczas studiów zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz Fundacji Sustinae. Z osobami dorosłymi pracowała na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Obecnie pracuje również jako psycholog w szkole podstawowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Natalia Kuc

Psycholog, psycholog diagnosta. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyła również studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej na SWPS we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobywała na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, w Centrum Medycznym w Piekarach Śląskich, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Hamlet” w Krakowie. Pracowała również jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzozowie. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości zaburzeniami odżywiania, a także znajdującymi się w kryzysie. Prowadzi wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się również diagnozą inteligencji oraz osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Patrycja Maj​

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Krakowie. Obecnie zajmuje się również prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i rodziców. Współpracuje także z Centrum Medycznym Vadimed, gdzie zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.  Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także z osobami znajdującymi się w kryzysie, mającymi trudności z komunikacją lub w relacjach. W instytucie pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami.

mgr Maria Zielonka

Jestem magistrem psychologii ze specjalnością psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów doświadczenie zdobywałam m.in poprzez staż na oddziale ogólnym, oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień oraz dziennym oddziale leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Jestem również psychoterapeutką uzależnień w procesie certyfikacji akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracuję w nurcie zintegrowanym. Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, osobami współuzależnionymi, a także wywodzącymi się z rodzin, w których występował problem uzależnienia (DDA). Podejmuję również współpracę z osobami uzależnionymi behawioralnie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

mgr Katarzyna Szczepaniec

Psycholog, seksuolog. Absolwentka Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Studium Interwencji Kryzysowej, kursy Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych. Odbyła staż w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją.

mgr Karolina Prusak-Łochowska

Psycholog - absolwentka psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalnością kliniczną, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego, a także na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym oraz Oddziale Neurorehabilitacji. Pracowała również z pacjentami po udarach i z chorobami otępiennymi. Aktualnie udziela porad psychologicznych osobom dorosłym. Szczególnie interesuje się tematyką zaburzeń nastroju, odżywiania oraz technikami uważności. W tych oraz innych obszarach chętnie poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Dorota Podskoczy

Psychoterapeutka, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego
w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób powyżej 18 roku życia oraz par. Pracuje z osobami cierpiącymi na OCD, szeroko pojęte zaburzenia lękowe, depresję, schizofrenię oraz zaburzenia osobowości.

mgr Aleksandra Kania

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ścieżka specjalizacyjna - psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Obecnie uczestniczy w 4 - letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo - behawioralnym (CBT). Doświadczenie zdobywała w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, a także na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie udziela konsultacji psychologicznych młodzieży oraz osobom dorosłym. Interesuje się specyfiką pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, zaburzeniami osobowości oraz problemami w relacjach, a także tematyką wysokiej wrażliwości (WWO) i klinicznego perfekcjonizmu.

mgr Monika Ziemba

Psycholog, coach, psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i ich rodzinami w krakowskich poradniach oraz odbywając staż na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Dominika Hajder

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności klinicznej. Doświadczenie zdobywała w pracy z pacjentami zamkniętego oddziału psychiatrycznego, gdzie zajmowała się m.in. diagnostyką inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości. Obecnie pracuje psychoterapeutyczne w nurcie CBT oraz udziela poradnictwa psychologicznego rodzinom objętym wsparciem MOPS oraz osobom dorosłym. Zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także certyfikowanym hipoterapeutą i ma doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Instytucie przyjmuje na indywidualne sesje osoby dorosłe.

mgr Helena Rychel

Psycholog – absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta
w trakcie 4-letniego szkolenia Terapii Poznawczo Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Olga Tarnawczyk

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży i praktyk, a także w trakcie pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Stale pogłębia swoją wiedzę współpracując z Zespołem Szkół w Niepołomicach, gdzie prowadzi psychoterapię młodzieży. Współpracuje także z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, gdzie zajmuje się diagnozą, psychoterapią oraz terapią neuropsychologiczną dzieci oraz osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Anna Pękacz

Psycholog, psychoterapeutka,
w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadzi terapię wspierającą oraz diagnostykę. Zajmuje się głównie zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi oraz nastroju (w tym depresją oraz chorobą afektywną dwubiegunową). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Martyna Rzeźniczak

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (CBT)
w trakcie szkolenia do certyfikatu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje i diagnostykę.

mgr Paulina Mendakiewicz

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna, a także certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod regularną superwizją a także stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc
w konferencjach naukowych
oraz szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii.

mgr Aneta Sporek

Psycholog (uzyskała dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ścieżka specjalizacyjna kliniczna i sądowa). Certyfikowana psychoterapeutka CBT (terapii poznawczo-behawioralnej) z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatem Oxford Cognitive Therapy Centre. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje, diagnostykę osobowości, funkcji poznawczych i inteligencji a także badania. Założycielka Instytutu Psychoterapii Terapia Kraków i Terapia Katowice.

mgr Weronika Gębka

Psycholog - absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Zajmuje się diagnozą zaburzeń osób dorosłych (m.in. diagnoza osobowości oraz funkcji poznawczych) oraz pomocą psychologiczną z elementami terapii dla osób w kryzysach emocjonalnych. Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości a także znajdującymi się w kryzysie. Interesuje się także zagadnieniami z zakresu psychosomatyki oraz neuropsychologii.

Współpraca

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Pracować z ludźmi w rozwijającym i przyjaznym środowisku, służącym wsparciem i dającym nowe możliwości? Dołącz do nas, napisz maila na adres: kontakt.terapiakrakow@gmail.com. Czekamy na Ciebie.

Kontakt

Jeśli nie wiesz, jakiego wybrać terapeutę, masz wątpliwości organizacyjne, chcesz o coś dopytać albo zasięgnąć porady - nasza rejestracja jest do Twojej dyspozycji. Wystarczy telefon pod numer 519-651-601.​