Etyka psychologa to fundament naszej profesji, który kieruje naszym działaniem i relacją z Wami-naszymi klientami. Oto kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować:

1️. Prawo do godności i szacunku: Każdy z Was zasługuje na nasz szacunek, empatię i zrozumienie. Niezależnie od życiowej sytuacji czy problemów, traktujemy Was z godnością.

2️. Troska o Wasze dobro: Naszym głównym celem powinno być Wasze dobro-naszych klientów. Jesteśmy zobowiązani do działań, które przynoszą korzyść i wspierają Wasz rozwój emocjonalny oraz psychologiczny.

3️. Poufność i prywatność: Dbamy o zachowanie poufności wszystkich informacji uzyskanych w ramach sesji terapeutycznej. To fundamentalne dla budowania zaufania i bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej.

4️. Kompetencje i ciągłe doskonalenie: Jako psychologowie/psychoterapeuci, powinniśmy stale rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, aby zapewnić Wam profesjonalną pomoc. Dążenie do doskonałości i uczciwość w przyznawaniu swoich ograniczeń jest kluczowe.

5️. Unikanie szkody: Jesteśmy zobowiązani do unikania wszelkich działań, które mogą szkodzić Wam lub społeczności, z którą pracujemy.

6️. Równość i sprawiedliwość: Każdy z Was zasługuje na równość i sprawiedliwe traktowanie. Niezależnie od płci, rasy, religii czy orientacji seksualnej, nasza praca powinna być wolna od dyskryminacji.

Przestrzeganie zasad etyki psychologa to nie tylko obowiązek zawodowy, ale również szansa na budowanie trwałych i zdrowych relacji terapeutycznych. Dzięki nim możemy wspierać Was- naszych klientów w drodze do zdrowia i samorealizacji.

Zobacz