Trauma to doświadczenie, które negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne osoby. Niezależnie od tego, czy wynika z wypadku, przemocy, zaniedbania czy innych trudnych wydarzeń. Jakie są mechanizmy tego wpływu i w jaki sposób terapia może pomóc?

 

Mechanizmy wpływu traumy na psychikę

Trauma zakłóca naturalne procesy psychiczne i emocjonalne. Główne mechanizmy tego wpływu obejmują:

  1. Rozregulowanie emocji – osoby po traumie często doświadczają trudności z kontrolą emocji, co może prowadzić do nagłych wybuchów złości, chronicznego lęku lub apatii.
  2. Zaburzenia snu – koszmary, bezsenność lub chroniczne zmęczenie są powszechne wśród osób zmagających się z konsekwencjami traumy.
  3. Unikanie – ludzie mogą unikać miejsc, osób lub sytuacji, które przypominają im o traumatycznym wydarzeniu, co ogranicza ich codzienne funkcjonowanie.

 

Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka

Doświadczenie traumy dotyka każdego, bez względu na wiek. Trauma wczesnorozwojowa, taka jak przemoc w rodzinie, zaniedbanie lub inne formy nadużyć, może mieć szczególnie długotrwałe konsekwencje. Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka obejmuje:

  • Problemy z zaufaniem – dzieci, które doświadczyły traumy, często mają trudności z nawiązywaniem zdrowych relacji interpersonalnych.
  • Trudności w nauce – traumatyczne doświadczenia mogą wpływać na zdolność koncentracji i przyswajania wiedzy.
  • Zaburzenia zachowania – agresja, wycofanie społeczne i inne zaburzenia zachowania mogą być objawami traumy.

 

Jak terapia może pomóc?

Terapia psychologiczna jest kluczowym narzędziem w leczeniu traumy. Profesjonalna pomoc terapeutyczna może pomóc w przetwarzaniu traumatycznych doświadczeń i przywracaniu równowagi psychicznej. Pomocna może okazać się praca w nurcie poznawczo behawioralnym, który specjalizuje się także w leczeniu tego typu trudności. 

 

Praca z traumą w kontekście terapeutycznym

Terapia traumy wymaga specjalistycznego podejścia, uwzględniającego indywidualne potrzeby pacjenta. Praca z traumą w kontekście terapeutycznym obejmuje kilka kluczowych etapów. 

Pierwszym krokiem jest zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalnej. Może to obejmować naukę technik radzenia sobie z lękiem i stresem. Następnie przechodzi się do przetwarzania traumy. W tym etapie terapeuta pomaga pacjentowi przepracować traumatyczne wspomnienia, zrozumieć je i zintegrować z resztą swojego życia. Ostatni etap to reintegracja pacjenta ze społeczeństwem, pomoc w nawiązywaniu zdrowych relacji i powrocie do codziennych aktywności.

Trauma może znacząco wpływać na zdrowie psychiczne i często wymaga skorzystania z profesjonalnej pomocy. Praca z traumą w kontekście terapeutycznym, poprzez różnorodne techniki terapeutyczne, może przynieść ulgę i poprawić jakość życia. Kluczowe jest, aby osoby zmagające się z traumą miały dostęp do profesjonalnej terapii psychologicznej, która pomoże im w przetwarzaniu trudnych doświadczeń i powrocie do pełnego życia.

Ważne jest, aby nie ignorować objawów traumy i jak najszybciej szukać pomocy. Instytut Psychoterapii oferuje wsparcie dla osób zmagających się z traumą, a specjalistów można znaleźć m.in. w Katowicach (psycholog Katowice), w Gliwicach oraz w Krakowie (psycholog Kraków).

Zobacz